Magyar English
DNYE

Debreceni Nyári Egyetem @1927

"Egy nyelv tanítása elválaszthatatlan az adott nemzet kulturális értékeinek közvetítésétől."
Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor
Hungarolingua+ 2/1 - Magyar nyelvkönyv külföldikeknek
A nagy sikerű Hungarolingua sorozat átdolgozott harmadik kötete a tankönyv a korábbi, 1993-as kiadáshoz képest szerkezetileg módosult, tartalmilag kibővült. A kiegészítések, strukturális változtatások elképzelésünk szerint a már több évtizede eredményesen használt tankönyvet szókincsében naprakészebbé, módszereiben modernebbé teszik. A korábbi Hungarolingua 2 így mostantól két külön kötetben található, az 1–6. leckék a Hungarolingua+ 2/1-ben, a 7–12. leckék pedig a Hungarolingua+ 2/2-ben. A könyv előző kiadásának minden leckéjéhez kiegészítő rész készült, amely az adott leckében tanult grammatikai, szókincsbeli és kommunikációs alapok elmélyítését, a civilizációs ismeretek lehetőség szerinti frissítését, aktualizálását szolgálják. A kiegészítések három modulból állnak: gyakorlatokból, angol nyelvű nyelvtani magyarázatokból és szószedetből. A gyakorlatok az adott lecke nyelvtanára, szókincsére, szövegeire, szituációira épülnek, szisztematikusan fejlesztve a nyelvtanuló szövegértési és szövegalkotási, társalgási kompetenciáját, a grammatikai szabályokra és a szókincsre vonatkozó ismereteit. Az első négy feladat minden leckében a négy nyelvi alapkészséget gyakoroltatja: az 1. az olvasás utáni szövegértést, a 2. a hallás utáni szövegértést, a 3. a beszédkészséget, a 4. pedig az íráskészséget. Ezeket mindig nyelvtani (5., 6.) és a szókincset gyakoroltató (7., 8.) feladatok követik. A feladatok instrukcióit angolul is megadtuk, lehetővé téve ezzel a nyelvtanulók számára az önálló munkát is. Az angol nyelvű nyelvtani magyarázatok az adott leckében szereplő nyelvtani jelenségek rendszerét, összefüggéseit foglalják össze újabb példákkal. A cél itt elsősorban az, hogy a gyakorlatban is jól használható szabályokat minél egyszerűbben fogalmazzuk meg, elősegítve ezzel, hogy a nyelvészeti előképzettséggel nem rendelkező nyelvtanulók is megérthessék őket. Az egyes nyelvtani tételek kifejtésében a jelenség leckebeli előfordulására, valamint a kapcsolódó gyakorlatok helyére oldalszám utal. A szószedet az adott lecke szavait tartalmazza ábécérendben angol megfelelőikkel, helyet hagyva arra is, hogy a nem angol anyanyelvű tanulók beírják a szó saját nyelvi megfelelőjét is. A könyv további újdonsága a 3. és a 6. leckék után található összefoglaló–ismétlő lecke, mely segíti az addig megszerzett tudás gyakorlását. Ebben 6-6 feladat található, melyek az olvasás utáni szövegértést (1.), az íráskészséget (2.), az adott leckék nyelvtani jelenségeit (3., 4.), valamint szókincsét (5., 6.) gyakoroltatják a leckékhez képest újszerű módon, új kontextusba helyezve. A tankönyv nyelvtani feladatgyűjteménnyel zárul (ezek a korábbi nyelvtani munkafüzet feladatai), amely leckékre tagolva kínál további gyakorlási lehetőséget.
Ár: 5.500 Ft

Következő tanfolyamunk

Intenzív nyelvi előkészítő
2022. szeptember - 2023. május
Órák száma: 600
Szint: kezdő

Keress bennünket a Facebookon!