Magyar English
DNYE

Debreceni Nyári Egyetem @1927

"Egy nyelv tanítása elválaszthatatlan az adott nemzet kulturális értékeinek közvetítésétől."
Csontos Pál
Nem csak gyerekdalok és...
A könyv kizárólag digitális formában érhető el. A Debreceni Nyári Egyetem „Nem csak...” sorozatának legújabb darabját tartja kezében a kedves olvasó/nyelvtanuló. A „Nem csak népdalok” után a „Nem csak gyerekdalok és...” címválasztása az eddigiektől eltérően azt jelzi, hogy a magyar nyelvtanulást tematikus gyakorlókönyvként elősegítő legújabb kötetben a dalokon kívül nem csupán a szövegükből kiinduló nyelvtani és szókincsbővítő gyakorlatok szerepelnek. Ebben a kötetben a viszonylag rövid dalokat a helyes kiejtés elsajátítását elősegítő mondókák, nyelvtörők, palindrómák és találós kérdések is kiegészítik. Mindemellett a sorozat előző darabjának jellemzői itt is érvényesek, vonatkozzon ez akár a kiadvány tervezett célközönségére, akár az előzőekben megszokott szerkezetre (6 fejezet, 12 + 6 gyakorlat és minél több szemléltető kép és rajz) vagy a bemutatott ritmusos nyelvi elemek tudatos használatának magyarázatára.
Ár: 5.500 Ft

Következő tanfolyamunk

Intenzív nyelvi előkészítő
2022. szeptember - 2023. május
Órák száma: 600
Szint: kezdő

Keress bennünket a Facebookon!